Opgepast voor de kleine vossen!

 


In Hooglied 2:15 lezen we: "Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien."

Wat een rare tekst, nietwaar? Hij lijkt wel volledig misplaatst. Een vers over vossen in het boek Hooglied, een boek vol poëzie die de liefdesrelatie tussen bruid en bruidegom beschrijft?

Het vers dat we hier lezen, is het antwoord van de vrouw, van het meisje, aan haar teergeliefde. Zij werkt in een wijngaard, zij weet hoeveel moeite de wijnbouwer zich getroost heeft om zijn wijngaard goed te verzorgen en te onderhouden, maar zij weet ook wat kleine vossen voor schade kunnen aanrichten aan 'pril' gewas. Wil ze misschien waarschuwen voor het kwaad dat aan 'prille liefde' zou kunnen komen, door bijvoorbeeld seks voor het huwelijk? Misschien is dit vers toch zo 'misplaatst' nog niet, maar daar wil ik het in dit artikel niet over hebben.

De vos wordt hier een vernielzuchtig dier genoemd.
Soms durfden vossen, op zoek naar eten, wel eens een wijngaard binnen te gaan, en van de druiven te eten. Maar een grotere plaag waren de kleine vossen. Te klein om aan de druivelaar te kunnen, kauwden ze net boven de grond de wortels kapot, en dan ging de hele rank dood. Dus, kleine vossen waren schadelijker én moeilijker te vangen, moeilijker buiten te houden. Die kleine, lieve, schattige, onschuldige, kleine vosjes toch.

VANGT ONS DE VOSSEN, DE KLEINE VOSSEN,
DIE DE WIJNGAARDEN VERDERVEN...

Dat is de opdracht, de taak, die moet uitgevoerd worden.

Geestelijk gesproken is het zo dat we soms dingen doen en zeggen en toelaten, waarvan we denken dat het slechts "kleine" zaken zijn, onbetekenend, maar die niettemin erg vernietigend voor ons allen kunnen zijn. Daarom moeten we onze opdracht ernstig nemen: vangt die kleine vossen, hoe eerder je ze vangt hoe beter!!!

Paulus schrijft het als volgt aan de gemeenteleden van Kolosse: "Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen."

Ik wil u één voorbeeld geven van zo een 'kleine vos'.

Het is een 'feest' in opkomst, iets dat we leren via onze kinderen hun school, via onze tv, via de radio, het is iets waar de winkeliers graag op inspelen, want er valt geld mee te verdienen: ik heb het over HALLOWEEN...

Waar komt Halloween nu eigenlijk vandaan?

Niet van Amerika, zoals we verkeerd zouden kunnen denken, nee, oorspronkelijk was het een oud Keltisch oogstfeest.
Verder opzoekwerk leert dat het het feest was van de Keltische god SAMHAIN, de god van de dood.

De Keltische druïden, de priesters van de Kelten, geloofden dat op halloween-avond, op 31 oktober, de geesten van de mensen die het afgelopen jaar overleden waren, vrij werden gelaten en vrij mochten ronddwalen in hun dorp.
Als straf voor hun zonden hadden ze 365 dagen vastgezeten in de lichamen van dieren, en nu werden ze vrijgelaten en krijgen ze de kans hun verwanten op te zoeken. Maar geesten zijn niet bepaald aangenaam gezelschap, en al de levenden deden dus hun uiterste best om ze weg te houden.

Eind oktober was de start van dat vrijkomen en rondzwerven.
De christenen hebben later verschillende Keltische feesten overgenomen, gekerstend als het ware. "Onze" kerkelijke feesten Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november zijn daar de duidelijke afgeleiden van. Ze werden in 834 na Chr. uitgeroepen tot 'christelijke' feestdagen. Zo kregen ze een plaats in onze TRADITIE.

Is Halloween nu écht zo schadelijk, zo gevaarlijk? Overdrijf je nu niet een beetje? Nee, beste lezer, vergis u niet... Halloween is een gevaarlijk feest, iets wat geen traditie mag worden, het is iets wat moet 'gevangen worden nu het nog jong is'.

Laat me u enkele redenen geven.

1. We leren onze kinderen over spoken, geesten, tovenaars, kobols, zombies, vampieren, noem maar op. Deze wezens krijgen een 'plaats' in onze levens. Het zijn echter allemaal vertegenwoordigers van Satans rijk. Moeten we onze kop in het zand steken en het maar afdoen als een beetje fantasie, een beetje onschuldig bijgeloof, een beetje plezier-maken?

2. De spelletjes die gespeeld worden, bevorderen de ANGST. Skeletten, zwarte katten, vleermuizen, ze duiden allemaal op de dood, op de duisternis.
Altijd vind je wel een zigeunerin die je de toekomst voorspelt, door kaartleggen, door handlezen, door de glazen bol te raadplegen...
De duivel heeft de goedkeuring van de mens gekregen om dit duistere feest te vieren, simpelweg door er een traditie van te maken van wat we maar gewoon een 'plezante avond' noemen.

3. Maar nogmaals, vergis u niet... Wat blijkt uit statistieken uit Amerika?
Er gebeuren die dag meer ongelukken, kidnappings, wandaden, vandalisme, dan op eender welke andere dag. Verkleed 's avonds van deur tot deur trekken is onveilig en gevaarlijk. Kinderen moeten we niet leren deur aan deur te gaan en te zingen: trick or treat. Een trick wil zeggen een streek, een grap, een poets. Je moet niet vragen hoe vaak zo'n 'grap' uit de hand loopt. De politie moet die avond erg alert zijn voor jeugdvandalisme, en ze vragen dan ook aan de ouders om zelf extra aandacht te hebben voor hun kinderen.

4. Heksen, tovenaars en satanisten vieren op Halloween hun Nieuwjaar, een 'heilig feest'. Op deze dag offeren ze aan hun goden, de zonnegod, de god van het dodenrijk, de natuurgoden, de duivel. Zij vieren dit feest, dat bol staat van occulte riten (seances, uittredingen, waarzeggingen, e.d.).

Ik heb u vier redenen gegeven, waarom ik denk ernstig voor Halloween te moeten waarschuwen. Deze lijst is echter niet beperkt tot deze redenen.

Als ouders hebben we de verantwoordelijkheid onze kinderen NIET bloot te stellen aan deze duistere, boze machten. Als gemeente hebben we de opdracht om discipelen te zijn, in reinheid van wandel.

Laat Halloween zo geen kleine vos zijn, die onze wijngaarden kan kapot bijten.
Dit heidense feest kan onze kinderen besmetten als het een plaats zou krijgen in onze levens. Het kan de deur open zetten voor satanische invloed, soms kan het zelfs tot demonie leiden. Kinderen kunnen geplaagd worden door angstaanvallen, die hen hun hele leven kunnen bijblijven.
Dit heidense feest introduceert onze kinderen met hekserij, het haalt de drempel om betrokken te geraken bij sekten en rites en occulte activiteiten naar beneden.
In plaats van de drempel te verlagen, hebben we hier niet de opdracht om een muur te bouwen?
Als onze kinderen de boodschap meekrijgen, dat het geen kwaad kan, van met deze dingen des duisternis te spelen ('t is toch allemaal maar om te lachen zeker, zo onschuldig...), dan kweken zij niet de weerstand die ze nodig hebben om staande te blijven bij nog meer en zwaardere satanische invloeden.
Als wij er lichtzinnig over doen, leren wij onze kinderen om eerder mee te doen met de duisternis, dan om weerstand te bieden.
Laat ons de woorden van de apostel Paulus ook in deze materie ter harte nemen:
Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht - want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid - en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.