Kunnen christenen veel leren van boeddhisme?

 


Christenen kunnen veel leren van boeddhisme... Dat is althans wat men kon lezen op CIP.nl (Bron, geraadpleegd juli 2012).
De titel van het artikel was "Steeds meer kerken hebben behoefte aan meditatie". De ondertitel was "Christenen kunnen veel leren van boeddhisme".

Dit artikel hoort bij de eigenlijke bron, uit het tijdschrift "CV Koers" (Bron, geraadpleegd juli 2012).
In het artikel wordt eerst een (h)erkenningspunt geschetst, nl. "we hebben het te druk", "er is behoefte aan verstilling". Velen herkennen zich hierin. Men is geïnteresseerd. En dan komen christenen met een "oplossing"...

De persoon over wie dit allemaal gaat is Lex Boot. Hij heeft vorig jaar een boek uitgegeven, nl. "Handboek Christelijke Meditatie". Dit is kort waarover het gaat:
Dit handboek biedt alles over christelijke meditatie: een kennismaking voor beginners en verdieping voor lezers met ervaring. In deze tijd waarin veel mensen zich overprikkeld voelen, groeit de belangstelling voor allerlei vormen van meditatie. Te midden van een bont aanbod legt de christelijke meditatieve beweging wereldwijd haar eigen accenten. Dit handboek brengt alles in kaart wat de lezer over christelijke meditatie zou moeten weten. Wat zijn de vertrekpunten en hoe is de verhouding tot boeddhistische en andere vormen van meditatie? Welke (vaak eeuwenoude) wegen en bronnen kent zij en hoe breng je meditatie in praktijk? Het boek omvat drie delen: de achtergronden, de vormen en de vruchten. Vooral het tweede deel is uitermate praktisch.
Op het internet kan u zien hoe dhr. Boot zelf zijn boek introduceert: hier.

Misschien neemt u best eerst de hierboven gemelde bronnen door...

Dit onderwerp wordt meer en meer op evangelische christenen losgelaten. Meent u van niet, lees dan even verder.

Op het laatste Xnoizz Flevo Festival (16 tot 19 augustus 2012) in Apeldoorn, waar heel veel christen jongeren (en ouderen) naartoe gingen, was Lex Boot uitgenodigd als spreker. De bedoeling was om de toeschouwers in te wijden in o.a. de boeddhistische meditatie.
Op de website van Flevo-Festival stond het volgende (Bron, geraadpleegd juli 2012):
Hoe breng je je dolgedraaide hoofd tot rust, en hoe vind je een meditatieve verbinding met je hart waar God je het meest nabij is? Volgens Lex Boot kunnen we veel leren van het boeddhisme. Maar hoe ver gaat dat? En wat is dan de eigenheid van de christelijke meditatieve weg? Het wordt een pittig debat.

Jezus heeft het nergens over het zoeken naar een meditatieve verbinding met je hart om zodoende God het beste te benaderen. Maar wel over een eenvoudig naderen:
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matthe├╝s 11:28-30)

U begrijpt dat in dit korte artikel geen sprake is van speculatie: men wil wel degelijk christenen inwijden in het boeddhisme.

Ondertussen heb ik vernomen dat het Flevo Festival de boeken heeft toegedaan. Op zich misschien een opluchting ware het niet dat er opvolging verzekerd is en dat men de bedoeling heeft om op de volgende editie bier aan te bieden (Bron1, Bron2). Wat kunnen we hier van verwachten? De toekomst zal het moeten uitwijzen.

Ik wil u echter allen proberen te ontmoedigen om Flevo Festival te bezoeken. Raad uw tieners/jeugd af dit evenement te bezoeken. Geef hen, zoals het hoort, duidelijke argumenten. Onderwijs hen vanuit Gods Woord. Wen niet aan de gedachte dat we meditatie-technieken van het boeddhisme moeten aanleren.
Trekt u mee aan de alarm-bel?

Oktober 2012