Studiedag Zoeklicht rond Emerging Church

 

De Nederlandse stichting Het Zoeklicht hield recent een studiedag over de Emerging Church.
Dit was heel interessant maar jammer genoeg viel het samen met onze eigen studiedag. We zouden zeker deelgenomen hebben om deze broeders te steunen.

Ik heb het verslag van deze dag gelezen in het laatste nummer van Het Zoeklicht. Wat op deze dag werd doorgegeven, is zeker relevant. Elke christen zou hiervan op de hoogte moeten zijn. Het is een geweldige bemoediging en we roepen Het Zoeklicht vanuit Vlaanderen toe: "Ga ermee door, jullie hebben de bal goed geslagen. Het was de spijker op de kop. Wees maar een fel waarschuwingslicht en misschien gaan er daardoor meer broeders en zusters wakker worden en herkennen hoe het vergif al is binnengeslopen in hun gemeente."

Ook de reacties op het artikel op de site van CIP.nl van donderdag 4 april 2013 hebben we gelezen. We wisten van tevoren dat er sommige mensen zeker niet blij zouden zijn met deze aandacht. Want één van de kenmerken van deze beweging is dat ze zich graag onder het oppervlak houdt om zo onopgemerkt hun desastreus werk te kunnen doen binnen de gemeenten.


Daarom ook dat men graag de schijn opwerpt dat Emerging Church niet meer bestaat of dat het een hype was die allang gedaan is. Maar wat hebben ze gedaan? Gewoon van naam veranderd, andere namen gaan gebruiken. Dit trucje hebben ze in de VS uitgehaald en daar zijn sommige mensen ingetrapt. Deze tactiek hebben ze van de New Age-beweging afgekeken. En er staan weer een hele reeks naamsveranderingen te gebeuren, want Brain McLaren, één van de kopstukken van deze beweging, heeft weer grootse plannen, waarvoor hij veel geld vraagt (Bron).

Zo zal het dus gaan in Nederland, maar ook hier in Vlaanderen. Men wil graag doen voorkomen alsof er hier niets aan de hand is. En zeggen dat er niet eens een netwerk is geweest. Ondertussen is de Emerging Church springlevend en gaat het proces van vergiftiging rustig verder. Maar wie erop let of er durft op te letten ziet duidelijk de lijnen.

Protestants-evangelisch Vlaanderen met organisaties als Breeze, Serve the City, ABC, ETF, werken allemaal in de richting van de Emerging Church. In Vlaanderen is een hele generatie jongeren verloren gegaan aan de Emerging Church. Vooral de jongeren, want dat is de doelgroep van de Emerging Church. En deze ontwikkeling is al jaren aan de gang en we zullen de gevolgen hiervan gaan zien in de komende tijd. Het contemplatieve christendom breidt zich steeds meer uit in Vlaanderen. En het is juist wat broeder Arno Lam van Het Zoeklicht zegt: "De mens wordt voorbereid op het denken van de antichrist en christenen zijn niet bij voorbaat vrij van die invloed. Ongemerkt, misschien wel bewierookt, dringt New Age door op het christelijke erf."

Het zijn dus beslist geen sukkels daar bij Het Zoeklicht maar wakkere leiders die durven waarschuwen, want velen zien het gebeuren, zwijgen en laten het maar begaan of ze zijn er zelf mee geïnfecteerd. En zij die durven waarschuwen worden doodgezwegen of worden belachelijk gemaakt. Ook dat is een van de kwalijke eigenschappen van deze beweging, namelijk het bespottelijk maken van hen die trouw willen blijven aan het Woord van God.

Beste vrienden, wees standvastig en onwankelbaar!

Bijlage: De 'emerging church' beweging - een overzicht en beoordeling