Quo vadis, Evangelische Alliantie Vlaanderen?

 

In het voorjaar (2013) werd door de EAV het volgende bericht verspreid:

Eenheid, veelkleurig, maar één Patroon

Op 1 juni wordt er op de ETF in Heverlee een Symposiumdag gehouden met het thema: Eenheid, veelkleurig, maar één Patroon.

Op deze dag kunt u te weten komen hoe leidinggevende mensen in onze Evangelische Wereld denken over het gebed van Jezus in Johannes 17 'dat zij allen één zijn ...'

Hoe denken de voorzitters van onze denominaties hoe Jezus dat bedoeld heeft en hoe brengen we dat in de praktijk?
Hoe denken onze jeugdleiders daarover?

Op deze dag zullen er ook Workshops gegeven worden over hoe wij die eenheid in praktijk kunnen brengen.
U kunt de workshop kiezen die het best bij uw situatie past.

We zullen met elkaar eten, want ook het samen eten is een symbool van eenheid.

We willen de dag afsluiten met het ondertekenen van een intentieverklaring, waarin we bevestigen dat we die eenheid vanaf nu zullen zoeken en bevorderen en niet meer in de weg staan.

Deze dag zal 15,00 euro gaan kosten.

Meer informatie volgt later, maar houd deze bijzondere datum vast vrij. Het zou wel eens een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van Evangelisch Vlaanderen kunnen worden.

Herman Spaargaren
Ondervoorzitter EAV

Klinkt goed, nietwaar? Wat is er mooier dan menselijk samenzijn en wederzijdse aanvaarding, of... is er toch iets dat hier niet klopt? Over welke eenheid gaat het hier eigenlijk? Is wat hier gepropageerd wordt wel naar de wil van onze Heer Jezus Christus? Wat zegt Gods Woord, de Bijbel, over de plannen die hier worden gesmeed?
Uit de vraagstelling merkt de lezer al direct dat we de hierboven genoemde plannen niet zomaar aanvaarden. Zoals in andere dingen loopt Vlaanderen weer een bestaand fenomeen achterna. In andere Europese landen is dit namelijk reeds langer gaande.
Maar laat ons eerst eens kijken naar de organisaties die zich (momenteel) in het EAV-schip bevinden. Als we de website raadplegen zien we dat de EAV bestaat uit: ECV, VEG, BEZ en... daarover gaat het hier... de VVP (Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten). Over de drie eersten valt niet veel te zeggen, zij verspreiden een gelijkluidende Bijbelse boodschap (hoewel er zich ook bij dezen reeds donkere syncretistische wolken aan de horizon vertonen).

Maar wat met de VVP?

Als we de ontstaansgeschiedenis van de Pinksterbeweging even onder de loep nemen zien we het volgende scenario.
Dwaalleraars en valse profeten doken ruim een eeuw geleden in het midden van protestantse gemeenschappen op, en veroorzaakten daar veel onheil. Fenomenen die duidelijk aan een schijn-heilige geest waren te wijten, brachten de gemeenten in verwarring. Een deel van deze mensen werd misleid en scheidde zich af van hun gemeenten. Dit scenario heeft zich in de loop van de voorbije eeuw ontelbare keren herhaald. Ergens duikt er een geestdoper op die onder handoplegging zijn "geest" doorgeeft, en het resultaat is steeds dat deze mensen hun gemeenten verlaten.
Ter illustratie een gebeurtenis uit een mij bekende stad.
De Baptistengemeente daar had een jeugdgroep van een twaalftal jonge mensen. Op een zekere dag dook er in hun stad een pinkstergroep op, die een koffiebar opende. Hierop ontstond er een contact tussen die jongeren en de pinkstergroep. Bijna twee jaar liep alles goed tot op een bepaald moment het thema "doop in de geest" ter sprake kwam. (De pinksterleer zegt namelijk dat er een tweede ervaring bestaat die erin bestaat dat je door handoplegging "gedoopt" wordt met de Heilige Geest. Als uiterlijk teken moet je dan in "tongen" kunnen spreken.) De jongeren werd wijsgemaakt dat er hen iets ontbrak, dat ze met de Heilige Geest moesten gedoopt worden. En ja, ze lieten zich misleiden.
Op een zaterdagavond werd dit on-Bijbelse ritueel op hen toegepast. De dag erna waren ze zoals gewoonlijk in de wekelijkse dienst. Alle twaalf voelden ze zich niet meer thuis in hun gemeente, en dit was de laatste keer dat ze hun gemeente bezochten... Dit scenario is symptomatisch voor deze dwaalleer. Mensen die zich eraan onderwerpen worden belast met een andere geest die scheiding brengt.

De pinksterbeweging is ook de voedingsbodem voor andere dwaalleren. Een greep uit het aanbod: het zgn. welvaartsevangelie, toronto-blessing, cleansing stream, enzovoort. Eveneens duiken uit haar midden allerlei dwaalleraars op, zoals Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Reinhard Bonnke, Peter Wagner, om er maar enkelen te noemen.

Hierover valt nog heel veel te zeggen. Waar het mij om te doen is dat de ECV, BEZ en VEG via de EAV in een onheilige alliantie zijn terechtgekomen. Maar dit is niet genoeg, ze gaan nog een stap verder. De mogelijkheid tot vermaning en correctie, die een elementair en noodzakelijk gegeven is in het leven van ieder christen, wordt nu teniet gedaan door... het ondertekenen van een intentieverklaring, waarin we bevestigen dat we die eenheid vanaf nu zullen zoeken en bevorderen en niet meer in de weg staan... (citaat)
Wat wordt hier gezegd? De drie andere Bijbelgelovige organisaties gaan nu zwijgen, en de dwaalleren van de VVP ignoreren. Maar dit is nog maar het begin... De vraag was namelijk "Quo vadis, EAV"?
In de maand maart werd duidelijk wat het volgende doel is.
Op de website van de EAV verscheen er een artikel dat de loftrompet stak over de nieuwe rooms-katholieke paus. Enkele dagen later was het opeens weer verdwenen. Toch teveel reacties gehad???
In ieder geval heeft de EAV ons toegelaten even achter de schermen te kijken. En dit plaatje ziet er niet fraai uit. Samenwerken met de Roomse Kerk, die doordrongen is van allerlei vormen van afgoderij en verschrikkelijke dwaalleringen, is het volgende doel.

Hebben de leidinggevenden van de EAV al eens nagedacht over de figuur, genaamd "Hoer Babylon", uit het 17e hoofdstuk van het boek Openbaring???

Beste medechristenen, doe uw mond open. Reageer op deze heilloze ontwikkelingen. Het voortbestaan van onze gemeenten staat op het spel. Willen we niet verdrinken in de komende religieuze eindtijdchaos dienen wij een duidelijk NEEN te hebben tegen deze ontwikkelingen. Gods Woord zegt namelijk:

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft... enz... (2 Kor. 6:14-16).

Moge de Heer Jezus Christus die voor onze zonden is gestorven en opgestaan uit de dood, ons allen het juiste onderscheidingsvermogen geven, en ons verder op de smalle weg naar boven leiden.