De Heer Jezus ontmoeten... via Visualisatie?

 

Bijbellezen en bidden is een sleur geworden


Heb je het al meegemaakt als christen? Dat het "welbekende" bijbellezen, bidden, stille tijd houden een sleur geworden is? Dat het niet meer bezielt of opbouwt, maar eerder aanvoelt als een plicht? En dat het er niet meer van komt om het regelmatig te doen (laat staan "dagelijks")?
Dat overkomt ons allemaal, vroeg of laat. Het is zelfs niet abnormaal. Zeker in onze huidige wereld met haar snelle en overdonderende beelden op TV, internet, I-pad of –phone, die nog maar weinig plaats voor lezen laat (buiten vakantieperiodes)...
De vraag is hoe we daarop reageren. Zetten we het lezen van de Heilige Schrift dan maar aan de kant? Als bidden niet meer "effectief" is, stoppen we er dan mee? Het is ons eigen om nieuwe dingen op te zoeken, nieuwe ervaringen op te doen, of ons nieuwe manieren eigen te maken om een doel te bereiken.
Dat is ook zo in het zoeken naar contact met onze Heer Jezus Christus: hoe "verfrissend" of "opbouwend" kan een nieuwe wijze om de Heer te ontmoeten niet zijn! Maar let op: dikwijls gaat het dan niet om een "nieuwe" wijze, maar om praktijken die al zoveel keer op zoveel verschillende manieren beoefend zijn, en in feite het compleet tegenoverstelde bereiken, hoe goed bedoeld ook.
Eén werkwijze die steeds opnieuw de kop opsteekt, is visualisatie. Het heeft mij getroffen toen ik het boek "Christendom in Verleiding" van Dave Hunt las, waarin dit onderwerp ter sprake komt. Christenen die met een oprecht hart de Heer zoeken, maar in een heel gevaarlijk vaarwater terechtkomen. Daarom, voor deze broeders en zusters: een gemeende waarschuwing voor "visualisatie" als u de Heer wil ontmoeten.

Een ontmoeting met de Heer visualiseren


Visualisatie is een techniek die langer bestaat dan wij kunnen vermoeden. Zij wordt ondertussen standaard gebruikt in sessies, workshops, opleidingen allerhande, volledig erkend door gerenommeerde opleidingsinstituten.
In de sociale sector bestaat er een cursus "Omgaan met agressie" voor mensen die werken met cliënteel aan loketten en dies meer, zoals OCMW, gemeentebestuur, ziekenfondsen enz. In zulke cursussen werd vroeger hoofdzakelijk gebruik gemaakt van rollenspellen, en dat is vandaag ook niet anders, maar er komt nu ook visualisatie aan te pas. De deelnemers moeten eerst "volledig tot rust komen", via een tijd van fysieke ontspanning, vergelijkbaar met een inleiding tot yoga. De aandacht gaat naar de belangrijkste spieren, die ontspannen moeten worden, maar ook naar het verstand, dat ook tot rust moet komen (stoppen met nadenken). Daarna leidt de coach eenieder naar een imaginaire plaats: bv. "stel u voor, u wandelt langs een strand, het is warm weer, er waait een briesje, u voelt uw voeten in het zand en hoort de golven...". Dit wordt heel langzaam aangebracht, en het is verwonderlijk hoe sterk het beeld wordt: men ervaart volledig deze rustige toestand aan het strand (sommigen vallen zelfs in slaap!).
Later wordt via visualisatie nagegaan welke emoties en gevoelens u ondergaat als u zich een ervaring in herinnering brengt i.v.m. een agressieve cliënt. U kan daarna deze gevoelens bespreken. In meer doorgedreven sessies worden deze nogal gebroken herinneringen ook "hersteld", maar het zou ons te ver voeren om dit allemaal in detail te bespreken.
Bovenstaande is bedoeld om een idee te krijgen van visualisatie. Deze techniek komt ondertussen ook onze kerken en gemeentes binnen, overgoten met een christelijke saus. Pastors en gebedsverantwoordelijken die mensen "tot rust" brengen en dan leiden naar een ontmoeting met de Heer. Of er wordt geleerd hoe dit thuis zelf te doen. Men stelt zich dan voor hoe men onze Heer lijfelijk ontmoet (waarbij men zelfs het gezicht, de ogen, de stem kan beschrijven). Hij spreekt dan ook zacht en troostend, heeft alle aandacht voor u, en zal mogelijk de armen om u slaan.
Misschien hebt u het al meegemaakt, of ervan gehoord. En het lijkt allemaal toch niet slecht, dus de vraag is: wat is nu het probleem met zo'n ontmoeting met de Heer via visualisatie?

Het gevaar van visualisatie


Om maar met de deur in huis te vallen: visualisatie is één van de meest effectieve technieken van de tovenarij. Niet meer en niet minder.
Tovenarij heeft alles te maken met de mens die als God wil zijn. De mens die zijn eigen situatie en nog meer de omgeving rondom zich wil beheersen en naar zijn hand wil zetten. En het geeft iedereen van ons een enorme kick als wij zonder de deur uit te gaan, toch invloed kunnen uitoefenen op mensen en situaties...
Visualisatie is het zich inbeelden van een bepaalde situatie, met een bepaald doel, en het is verschillend van gewone verbeelding. Een schrijver die een boek schrijft, gebruikt uiteraard zijn verbeelding, of een ingenieur die een bepaalde brug moet ontwerpen, doet dat ook. Om gevaarlijke situaties in te schatten, in het vertellen van een goede mop, om het interieur van een woning te ontwerpen, en in nog zoveel andere toepassingen gebruiken wij uiteraard onze verbeelding, en is dat een grote troef van de menselijke geest.
Bij visualisatie starten we met het inschakelen van onze verbeelding, maar wel na alle gedachten stilgelegd te hebben. Er wordt heel doelbewust en diep ingegaan op de verbeelding, tot die a.h.w. een eigen leven gaat leiden. En dat is een gevaarlijke stap. Vanaf dat wijzelf geen controle meer uitvoeren maar meegenomen worden, bevinden we ons op levensgevaarlijk terrein.
We hebben op dat moment nog altijd het idee dat wij alles beheersen, maar let op: bij visualisatie wordt men in eerste instantie geleid: door een coach of leider, en nadat u daarin getraind bent, lijkt het of u zichzelf kan leiden, maar in feite zijn er andere geesten die u daar opwachten.
Dit is te vergelijken met bv. contemplatieve of ook transcendente meditatie, hypnose of yoga: eerst moet men de eigen gedachten stilleggen en helemaal "leeg" worden, om dan "God tot u te laten spreken". Op dit punt laat u het heft over aan andere geestelijke machten. U hebt de bedoeling of het idee dat dit God is, weliswaar met een oprecht hart, maar op deze wijze geeft u alle geestelijke autoriteit over aan de tegenstander.
Visualisatie wordt al eeuwenlang gebruikt door sjamanen, tovenaars, magiërs, enz. Denk bv. aan de voodoo-praktijken. De mens of de situatie wordt ingebeeld en men stuurt de toestand via de gedachten vanop een afstand.
In zekere zin vinden we dit ook terug bij het "positief denken" (hoe men zijn eigen situatie door enkel de gedachtewereld kan wijzigen en aanpassen), en onder christenen bij "het grote geloof": als men maar genoeg geloof heeft, dan zal de situatie veranderen.

Wilt u de Heer ontmoeten?


U voelt zich in een geestelijke woestijn? Er is grote sleet gekomen op het dagdagelijkse christelijke leven? En u wil zo graag een ontmoeting met de Heer die u terug vol vuur zet?
Waarom niet via de weg van de verbeelding, en de visualisatie, zo levendig en reëel? Hebben wij als mens niet allen die nood om het gezicht van onze Heer te zien? Of Zijn schouderklop te voelen?
Zeer zeker wel, maar we bevinden ons in het midden van een enorme geestelijke oorlog. Verwacht niet dat de tegenstander regels volgt of respect toont in deze strijd!
Wat is er dan toch verkeerd met visualisatie of andere praktijken als de bedoeling niet is om de omgeving te beheersen, maar enkel om de Heer te ontmoeten!?
Eerst en vooral: OM WIE DRAAIT HET? Gaat het om uzelf of om onze Heer? U bent verbaasd deze vraag hier te lezen, want u wil toch de Heer ontmoeten, dan draait het toch om de Heer?
Let op: om wie draait het als u dan de Heer ontmoet, als die alleen maar in uw ogen kijkt, tranen weent om uw problemen, Zijn armen om u heen legt? Wie staat er dan in het middelpunt? Ons hart is zo verschrikkelijk misleidend!
Als onze Heer in het middelpunt staat, waar moeten we dan terecht om te weten wat Hij nu eigenlijk voorop stelt als manier om Hem te ontmoeten? Onze ideeën? Onze verbeelding? Ons goed bedoelende hart? Neen, het is bij Zijn eigen Woord, dat Hij ons gegeven heeft.
Beseffen wij nog wel dat elke keer als wij Gods Woord openslaan, wij een ontmoeting met Hem hebben? De Bijbel is nog altijd het belangrijkste communicatiemiddel met God. Meer en meer wordt het duidelijk waarom het eigenlijk een geschrift is. Wij zouden veel liever een telefoonlijn hebben of een e-mailadres of misschien zelfs nog een postadres, zodat we ook met onze berichten bij Hem terechtkunnen, en waar Hij dan kan op antwoorden. Neen, Gods Woord vraagt ons om in de eerste plaats te gaan zitten en te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft.
Wilt u iets zeggen tegen Hem? Dan is er het gebed. En zie naar Jezus: hoe Hij de berg opgaat om de eenzaamheid op te zoeken, zodat Hij in alle rust tot de Vader kan spreken. Wil dat dan zeggen dat Hij Zijn verstand en gedachten stillegt en zich op Zijn verbeelding verlaat? Neen, Hij gebruikte Zijn verstand en gedachten om met de Vader te spreken, te overleggen, Hem te eren en te aanbidden, Hem vragen te stellen enz.

Omkeren


U hebt nood om een meer "levendige" relatie te hebben met Hem? U wil hem echt aanraken, het timbre van Zijn stem horen, in Zijn ogen zien? De uitdaging is om niet in de val te trappen van wat de tegenstander ons aanbiedt, hoe mooi en echt het ook lijkt. Het is de uitdaging om ons (opnieuw) om te draaien van onszelf naar Hem, Hém centraal te stellen, en op Hem te vertrouwen. Wat heeft Hij ons te zeggen? Waar leidt Hij ons naartoe? Johannes vertelt ons Jezus' woorden:
"Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven" (Joh. 10: 27,28)
U zult zien, als we onze blik terug op Jezus richten, dat Zijn Woord levend is, en nog geen beetje: het scheidt vaneen ziel en geest, het is een tweesnijdend zwaard, het overtuigt van zonde, en het spreekt over een wonderbaarlijke Redder en Verlosser, die ons nieuw leven heeft gegeven door Zijn offer en opstanding! Dan gaat het niet om onze voorwaarden, maar is Hij het die alles in handen heeft, en dan bent u echt in goede handen!
"Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt." (Hebr. 12: 1–3)


Nadere informatie over betekenis en achtergrond van visualisatie kan men vinden in volgende artikels via links:
- Critical Issues Commentary
- Verhoeven Marc
Boeken:
- Christendom in verleiding (Dave Hunt)
- Knowing the Facts about Visualization (John Ankerberg, John Weldon)