Theo...loog! deel 2

 

Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker.
Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg... (Mat 13:24-25)

Enkele maanden geleden heb ik na lange tijd telefonisch contact opgenomen met Jan (1). Wij kennen elkaar reeds lang, maar hadden elkaar de laatste jaren uit het oog verloren. Twee uur lang hebben we aan de telefoon gehangen. We hadden elkaar ook heel wat te vertellen.
Jan is een broeder in de Heer Jezus die ik ken als iemand die trouw de smalle weg van zijn Heer en Verlosser gaat. Zijn ratio als ingenieur staat hem daarbij helemaal niet in de weg. De Heer heeft hem gezegend met een fijne vrouw en vier kinderen. In Jans gemeente kwam enkele jaren geleden een zeer begaafde jonge man tot geloof in de Heer Jezus. De oudsten besloten daarop dat ze hem zouden aanmoedigen een theologische opleiding te volgen. Hij besloot daarop in te gaan en begon in een gerenommeerd Bijbelinstituut aan een jarenlange opleiding. Daar ontdekte hij in de bibliotheek een boek van de Zwitserse theo...loog Karl Barth. Het gif van de slang had hem te pakken. De dwaalleringen die deze man heeft verspreid (o.a. de Bijbel is niet het Woord van God) tastten zijn geloof in de Heer aan en na zijn studie begon hij dit ook met mondjesmaat in zijn gemeente te verspreiden. Hierbij kwam hij in botsing met Jan, die al gauw had ontdekt dat er iets ernstigs verkeerd was gelopen met die jonge broeder. De gesprekken die volgden, brachten uiteindelijk duidelijkheid toen de naam viel van de theo...loog Karl Barth. Het gif was intussen zo diep geworteld dat hij niet meer toegankelijk was voor correctie. Toen Jans collega-oudsten niet wilden ingrijpen zag Jan zich genoodzaakt, met pijn in het hart, zijn gemeente te verlaten.
Hiermee is het verhaal echter nog niet ten einde. Terwijl de jonge broeder met zijn theologische opleiding bezig was, moedigde Jan zijn vier kinderen aan, zich verder te bekwamen aan een ander Bijbelinstituut bij hen in de buurt. Alle vier zijn ze op zijn voorstel ingegaan. Wat hij echter niet in de gaten had was dat ook dáár het gif van de slang was doorgedrongen. Het had wel een andere verpakking, maar het was weerom hetzelfde, namelijk de dwaalleer van de zogenaamde Emerging Church. De harten van de vier jonge mensen werden alle vergiftigd, en hun prille geloof in de Heer Jezus werd verwoest... Daardoor is er ook, met nog veel grotere pijn, een kloof ontstaan tussen Jan en zijn kinderen.
Wee de leugenaars die hier verantwoordelijk voor zijn. Zij zijn vergeten dat ook zij eens voor de troon van de levende en opgestane Heer moeten verschijnen... (Marcus 9:42)

Kort geleden had ik een langer gesprek met een jonge broeder die zeven jaar theologie overleeft heeft. Zijn commentaar was veelbetekenend. Hij raadde namelijk iedereen af hieraan te beginnen... Ikzelf ben niet in staat álle Bijbelinstituten te beoordelen, maar de signalen die mij van verschillende kanten bereiken, wijzen erop dat het verval zich aan een onthutsend tempo verspreidt. Het is de meest succesvolle techniek van de "vader van de leugen". Hij slaagt er namelijk in aan een ijltempo zijn mannetjes aan voordien betrouwbare Bijbelscholen en faculteiten te plaatsen. Tegelijkertijd ontwikkelen leraars zich tot dwaalleraars, en leiders tot misleiders. Als hij er op die manier in slaagt de toekomstige leiders van gemeenten voor zijn kar te spannen, dan heeft hij zijn doel bereikt... In Handelingen 20:30 voorspelt Paulus: "... uit uw eigen midden zullen mannen opstaan , die verkeerde dingen spreken, om de discipelen achter zich aan te trekken".

Ouders, denk aan uw kinderen. De tijden zijn veranderd. Wat twintig jaar geleden nog betrouwbaar was, is dit vandaag misschien helemaal niet meer. Informeer u grondig vóór u uw kind aanmoedigt een theologische opleiding te volgen.
Ingeval van twijfel : DOE HET NIET!

U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.
Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. (2 Petr 3:17-18)
(1) Naam gewijzigd