Een woord van waarschuwing i.v.m. Dietrich Bonhoeffer

 


Het moet niet vermeld worden: de naam van Dietrich Bonhoeffer blijft verschijnen in diverse artikels, predikingen, bijbelstudies in onze christelijke gemeentes, op websites enz. Er past een ernstig woord van waarschuwing!

Als jonge christen hoorde ik van Dietrich Bonhoeffer toen hij genoemd werd tijdens een prediking. Bonhoeffer was een neo-orthodoxe theoloog, predikant en pastor vanaf de jaren 1930 tot april 1945, en hij werd voornamelijk bekend vanwege zijn strijd tegen het Nazisme, dat hem ook het leven kostte. Hij werd opgehangen op 9 april 1945 tijdens zijn gevangenschap in het kamp te Flosenburg. Dit maakte hem tot een martelaar voor het christelijk geloof tijdens de heerschappij van Hitler, zo lijkt het toch.

Voor mij was dit al voldoende om meer van hem te willen weten. Een man die opkwam tegen het Nazisme (wat zeker niet zonder risico was), en in mijn ogen zijn leven in de waagschaal stelde voor zijn christelijke getuigenis, was zeker iemand die heel duidelijk verwees naar onze Heer Jezus Christus.

Ik herinner mij dat ik enkele boeken van hem aanschafte om meer van zijn theologie te leren. Maar het waren geen eenvoudige geschriften, en ik nam aan dat het aan mij lag. Deze man moest toch alles op een rijtje hebben, om in zulke gevaarlijke omstandigheden vast te blijven staan als christen!!

Het was een hele ontnuchtering om te leren dat martelaarschap niet altijd betekent dat men de juiste leer verkondigt. Bij nader onderzoek bleek dat Bonhoeffer de liberale theologie en het religieus humanisme nastreefde in zijn (inderdaad niet eenvoudige) geschriften. In de leerstellingen die hij neerschreef vindt men volslagen anti-bijbelse principes terug. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Hij ontkent de volledige Goddelijke inspiratie van de Schrift;
  • Hij stelde vraagtekens bij de maagdelijke geboorte van Jezus Christus;
  • Hij ontkende de goddelijkheid van Christus, alsook Zijn zondeloosheid als mens;
  • Hij stelde dat Christus niet daadwerkelijk was opgestaan uit de dood;
  • Hij stelde dat Christus NIET de enige weg tot God is;
  • Hij was een evolutionist;
  • Hij stelde dat redding geen individuele of persoonlijke zaak was, maar een sacramentele (via doop en lidmaatschap van kerk).

Dit is slechts een korte opsomming van enkele toch wel belangrijke stellingen, die men in zijn geschriften kan terugvinden. Meer gedetailleerde informatie vind je op volgende sites:
http://www.wayoflife.org/friday_church_news/14_07.php
http://www.wayoflife.org/friday_church_news/12_32.php
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/bonhoeffer/general.htm
Zie ook website www.verhoevenmarc.be voor vertalingen van de twee eerste artikels.

Het is heel begrijpelijk dat de figuur van Bonhoeffer onze aandacht trekt vanwege zijn bewogen levensverhaal, en ondanks zijn leerstellingen wordt hij zonder veel scrupules steeds terug vermeld in artikelen, studies en preken van hedendaagse bijbelleraars en predikanten (waarbij men dan ook de nodige vragen kan stellen!).

Daarom dit woord van waarschuwing: het is niet omdat iemand vermoord is omwille van zijn positie als “christelijke” theoloog, predikant, pastor... dat men ook zomaar zijn leerstellingen als waar of waardevol dient te beschouwen. Steeds en altijd dient men de inhoud van iemands boodschap te toetsen aan Gods Woord. Daarom de uitdaging om dat ook te doen bij de geschriften van Dietrich Bonhoeffer.