Wake Up!

 

Beste lezer,

We willen u graag verwijzen naar een artikel dat dieper ingaat op de gevaren van een populair boek binnen evangelisch-christelijke middens.Broeder Geelhoed uit Middelburg waarschuwt in dit uitgebreid artikel.

Dit is de inhoudsopgave:

1. De aanval op het Sola Scriptura beginsel
2. Toevoegen aan de Bijbel
3. De Bijbel is alleen met behulp van de Joodse traditie te begrijpen
4. Een lofrede op de Talmoed
5. Moeten wij leren van Joodse rabbijnen?
6. Het leidt tot schriftinleg in plaats van schriftuitleg
7. Diepere boodschappen uit de Bijbel. De bijbel decoderen. SOD en ELS.
8. Een nieuwe theologische methode
9. Omgekeerde vervangingstheorie. De gemeente gaat op in Israël.
10. Verwarring over de Bijbelse verbonden
11. De christen en de wet van Mozes
12. Het vieren van Joodse feesten
13. Rehabilitatie van de wet van Mozes
14. De aanval op de noodzaak van het plaatsvervangend sterven van Jezus
15. Wake Up is onderdeel van de wereldwijde “Hebrew Roots” beweging
16. Conclusie: Wake Up is een zeer gevaarlijk boekDit is de link naar het artikel: www.toetsalles.nl/htmldoc/wakeup.ha.htm

Wees alert, wees gewaarschuwd!