Laatste aanpassingen

Mei 2016

- Nieuw artikel: Wake Up! aanvulling

Maart 2016

- Verwijzing naar film: Schepping
- Nieuw artikel: Koninkrijk-Nu theologie
- Nieuw artikel: Het vraagstuk van gebedsgenezing - aanvulling 2
- Nieuw artikel: Het vraagstuk van gebedsgenezing - aanvulling 1
- Nieuw artikel: Het vraagstuk van gebedsgenezing

Februari 2016

- Nieuw artikel: Wake Up!
- Nieuw artikel: Godly Play
- Nieuw artikel: Volksverlakkerij
- Nieuw artikel: Parijs, 13 november 2015

December 2015

- Nieuwjaarsboodschap 2016
- Aankondiging Studiedag 28 mei 2016: zie AgendaOpmars Theistische Evolutie

Beste bezoeker,

De aanval op wat Gods Woord vertelt over de schepping van onze aarde woedt in alle hevigheid. Het is een aanval op onze kinderen, op onze kleinkinderen, op ons geloof in de onfeilbaarheid van Gods Woord.

We willen ook op onze site uitdrukkelijk waarschuwen voor deze aanval!

We deden dit door het artikel van broeder Geelhoed Topnerd Tycho - de aanval van de the stische evolutionisten op onze kinderen op onze site over te nemen.
We doen dit ook vandaag weer door nummer 11 - november 2015 van Rechtstreeks op onze site te posten.

Dit is een themanummer dat specifiek ingaat op deze problematiek, nl. de aanval op de scheppingsleer.
Ik citeer graag de woorden van broeder Ger de Koning uit de inleiding van dit themanummer: "Met een vurig gebed tot God in ons hart om Zijn kracht in onze zwakke bewoordingen te leggen en het geschrevene te zegenen, bieden we de lezer deze speciale uitgave van Rechtstreeks aan."
Mag u als lezer gezegend zijn. Een gewaarschuwd man is er twee waard.
Ga op de barricade staan om uw gezin, kinderen, kleinkinderen te verdedigen.


Gods wijsheid toegebeden,
namens de werkgroep Wees Alert,
Zeke.Welkom

4 September 2012

 

Deze site is geboren uit een diepe zorg voor evangelisch Vlaanderen.

Het is een werkinstrument, een hulpmiddel voor christenen die vragen hebben bij de vele trends, ideeën en filosofische stromingen die gemeentes en huisgezinnen binnenkomen.
De werkgroep Weesalert wil hiermee een handreiking doen om de waarheid van de Heilige Schrift (terug) centraal te stellen en vreemde, niet ongevaarlijke leringen te ontmaskeren en in kaart te brengen.

Het is een oproep tot waakzaamheid, om "onze ogen gericht te houden op Jezus, onze Leidsman", in tijden van verwarring en vele vraagtekens.

We nodigen u uit om de artikelen en informatie door te nemen, te doorzoeken, te bestuderen.

Er zijn ook links die u leiden naar de sites van bevriende partners.
Alhoewel we deze sites bij u aanbevelen, zijn we het niet noodzakelijk eens met elk ingenomen standpunt (Hd. 17:11).

Reageren is mogelijk via "Contact".

Moge deze site u dichter tot het enige, ware Woord brengen, dat spreekt van Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.