Over Ons

1 September 2012

 

We zijn een groep christenen uit verschillende gemeenten in België, die verontrust zijn over de geestelijke ontwikkelingen in ons land. De snelle teloorgang van het traditionele evangelisch geloof en een hernieuwde aanval van het syncretisme op de gemeente van Jezus Christus baart ons zorgen. De Bijbel is het onfeilbare woord van God: de enige bron van gezag in geloof en leven. Meer en meer wordt dit losgelaten en wordt er plaats gemaakt voor het opkomende (emergent) nieuwe christendom. Dit gebeurt haast onzichtbaar en in kleine stappen, want officieel belijdt men Bijbelgetrouw te zijn en gebruikt men nog altijd vele evangelische termen. Maar de praktijk laat iets anders zien. Langs verschillende kanalen sluipt (vaak op zeer subtiele wijze of opzettelijk verborgen) dit nieuwe opkomende geloof de gemeenten binnen. Dialogen, studiedagen en leiderschapscursussen zijn de geliefde middelen van de "bruggenbouwers" om het nieuwe paradigma in te voeren.

We komen uit verschillende denominaties, verbonden in die ene belijdenis: Alleen geloof, alleen genade en alleen de Schrift. We willen elkaar stimuleren vast te houden en te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. We willen onze medegelovigen ernstig oproepen terug te keren naar de Bijbel, naar de eenvoudige toewijding aan Jezus Christus.